این فیلمو که میبینم فقط یاد خودمون میُفتم که با چه فلاکتی رو پامون واستادیم 😂 پدر و دختر😍 #