در جنگ احتمالی میان ایران و آمریکا کدام یک از طرفها پیروز میدان هستند؟اسکات ریتر مسئول سابق اطلاعات تفنگداران دریایی آمریکا در این مورد بیشتر توضیح می‌دهد....