عجیب ترین و غول پیکر ترین حلزون جهان در اعماق اقیانوس.