دورترین نقطه دنیا اینجاست یه جایی که کسی نمی دونه کجاست یه جای گمشده، من سیل رو دوست دارم وقتی سیل میاد مردم تازه یادشون میافته ما هم اینجاییم ...