کریستوفر کلوهسی، نویسنده و کشیش کاتولیک از آفریقای جنوبی است که تمرکز وی بر روی مطالعات شیعی و قرآن است. کلوهسی با استفاده از منابع شیعه و سنی کتابی را درباره حضرت فاطمه (س) با عنوان «فاطمه، دختر حضرت محمد» به رشته تحریر درآورده است.