استندآپ بهزاد قدیانلو با موضوع وابستگی در برنامه کارستان .