فیلم یکی از زایرین حرم امام حسین علیه السلام از خلوتی حرم مطهر بخاطر جنجال های سیاسی