تلاش ها برای یافتن خلبان و لاشه هواپیمای میگ29 سقوط کرده در ارتفاعات دامنه سبلان همچنان ادامه دارد، اما بدلیل وزش باد شدید و سردی هوا امکان دسترسی به محل سقوط هواپیما در نزدیکی قله سبلان دشوار است.