ادامه بالا آمدن سطح آب در شهر ونیز، شمار زیادی از گردشگران خارجی را از این شهر فراری داد.