صحبت های "محمدعلی صمدی" پژوهشگر حوزه دفاع مقدس درباره آنچه در عملیات کربلای ۴ گذشت.