اتفاقات طنز و جالب لیگ برتر در هفته 16 در برنامه فوتبال برتر شبکه سه سیما .