سخنرانی حاج آقا قرائتی: موضوع: نماز خوندن تکرار کردن نیست، بالا رفتنه...