شهر بوسان واقع در واقع در جنوب شرقی کشور کره جنوبی با مساحت 770 کیلومتر مربع و جمعیت 3.5 میلیون نفری بوسان دومین شهر بزرگ کره جنوبی است .