این قصه مرد شدن پسرهای دهه 50 و 60 دوران ماست پسرهایی که همچنان در یک پیچ تاریخی گیر کرده و هنوز خودشون هم نمیدونن که مرد شدن یا پسربچه ای دوچرخه سوارن که فقط سن و سالشون بالارفته ! و این پیچ تاریخی که هنوز ناتمام مانده و...!