نماهنگ ستاره ها صف بکشید به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر رحمت ؛ حضرت محمد (ص)