سخن آیت‌الله جوادی آملی درباره لزوم احترام به مقدسات دیگران را می‌شنوید.