معترضان به سیاست‌های دولت «امانوئل ماکرون» و همچنین نظام سرمایه‌داری در پنجاه و یکمین شنبه متوالی به خیابان‌های فرانسه از جمله پاریس آمده‌اند.پلیس برای متفرق‌‌کردن معترضان در شهر «تولوز» از گاز اشک‌آور استفاده کرده است.