لحظاتی دیدنی از سان‌دیدن فرمانده کل قوا از یگان‌های حاضر در میدان