دوباره با آه و زاری میخونم با بیقراری/ نوه هاتم با ضریحن تو هنوز حرم نداری/ هر کی از غمت بمیره به خودت قسم عجیب نیست/ حتی بین اهلبیتم کسی مثل تو غریب نیست ... سینه زنی زمینه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام با نوای محمدرضا طاهری .