روضه خوانی ظهر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام با نوای محمدرضا طاهری در حسینیه بیت الرضا تهران .