حس و حال زائر کربلا در پیاده روی اربعین کاری از مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج مازندران .