کلیپی از عملیات پیروزمندانه یمنی ها در محور نجران با نام "نصر من الله"