به سمت گودی مقتل دوان دوان می رفت/ به قصد یاری یک پیر نوجوان می رفت/ به گوش خویش از این سو شنید در گودال/ صدای زجه ی زهرا ز بیکران می رفت ... روضه خوانی شب پنجم محرم با نوای حاج منصور ارضی حسینیه صنف لباس فروشان تهران .