دارم شمیم یاسمن هستم گل امام حسن/ خاطره جمل شد زنده حسن دوباره رزمنده/ حماسه می سازم در گودال با خروش خود/ درس عشق می دهم با تن لاله پوش خود ... سینه زنی زمینه شب پنجم محرم با نوای مهدی سلحشور هیئت فاطمیون قم سال 1397.