ای قرار ما نوبهار ما، ذکر یا مهدی شد شعار ما/عالمی می شود غرق نور تو با ظهور تو از حضور تو/ جلوه کن شکوه مهربان یگانه منجی جهان امید قلب عاشقان العجل ... سینه زنی زمینه شب پنجم محرم با نوای مهدی سلحشور هیئت فاطمیون قم سال 1397.