سر کوچه پرچم میزنم/ از تو بازم من دم میزنم/ تا محرم از راه میرسه روی سینم محکم میزنم/ خدا رو شاکرم که به محرم رسیدم/ دوباره مشکی می پوشم/ دوباره بیمه میشم تا میام توی هیئت ... سینه زنی واحد شب پنجم محرم با نوای مهدی سلحشور هیئت فاطمیون قم سال 1397.