پا برهنه به میدون زد نوجوونی حسن/ توی لشگر چه غوغا کرد پهلونی حسن/ دوباره جمل شده یکی شده ذوالفقار/ داره می خونه عمو یکمی دووم بیار ... سینه زنی زمینه شب پنجم محرم با نوای مهدی سلحشور هیئت فاطمیون قم سال 1397.