خودم رو با سینه زنی تا قتلگاه می کشم/ سفارش امام رضاست برای تو آه می کشم ... سینه زنی شور با نوای سید مجید بنی فاطمه .