کیم من قطره ای افتاده درد امان دریایم/ و یا چون ذرّه در دامان مهر عالم آرایم/ به خاک چارده معصوم رخ سودم عجب نبود/ که گردد سرمه ی چشم ملک خاک کف پایم/ نه نام از می نه حرف از خم نه اسمی بود از صهبا/ که دست غیب از خُمّ ولایت داد صهبایم ... مدح امیرالمومنین عید غدیر خم با نوای سعید حدادیان .