داستان تشرف علامه بحرینی خدمت امام زمان عجل الله با نوای مرحوم شیخ احمد کافی .