از ابتدای تیرماه طرح ترافیکی جدید در تهران آغاز شد. این طرح جایگزین طرح زوج و فرد شده است. در طرح جدید تعداد روزهای مجاز برای حضور در محدوده زوج و فرد کاهش یافت اما اگر پول پرداخت کنید می‌توانید مجدداً از این محدوده ترافیکی استفاده کنید. محدوده طرح ترافیک تهران روزانه فقط ظرفیت حضور 68 هزار خودرو را دارد. اما سال گذشته 123 هزار خودرو توانستند طرح ترافیک سالیانه دریافت کنند. به این عدد باید مجوزهای روزانه را هم اضافه کرد که فروش آن هیچ محدودیتی ندارد. ظرفیت طرح ترافیک پایتخت هیچ تناسبی با 4 میلیون خودروی تهرانی‌ها ندارد. حالا سؤال اینجاست که آیا طرح جدید ترافیکی موفق بوده و توانسته از حجم ترافیک تهران کم کند؟