خورشید پشت ابر پنهون بود/ خورشید از ابرا دلش خون بود/ قلب دو عالم نبض این مرده/ مردی که دورش ماه میگرده/ این قلب هم امشب ترک خورده خورشید از ابرا ... روضه سینه زنی زمینه شهادت امام صادق علیه السلام با نوای محمود کریمی هیئت رایه العباس تهران 1397 .