چه کسانی به بن بست و ناامیدی نمی‌رسند ؟ حجت الاسلام عالی