قسمت هفتم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده اول اجرای ارشیا شاه‌کرمی و تعادل در بندبازی .