کره شمالی مذاکره کننده ارشدش با آمریکا را به دلیل عدم تحقق وعده‌های داده شده و شکست این مذاکرات اعدام کرد. همچنین مذاکره کننده هسته ای رو به اردوگاه کار اجباری فرستاد.