برداشت آناناس و جابجایی سریع 👌 برداشت دیدنی آناناس و همکاری منظم کشاورزان در جمع‌آوری و بار زدن این میوه در فیلیپین را ببینید... #آناناس #