قسمت چهارم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده چهارم اجرای نمایش تئاتر فاطمه رادمنش .