قسمت سوم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید بخش سوم اجرای بازیگری توسط آدرینا توشه .