کلیپی کوتاه ازسخنان حجت الاسلام قرائتی در برنامه سمت خدا با موضوع "پیام مهم اعیاد در اسلام"