میپرستم تورا میپرستم من هنوز از هوای تو مستم/ ای پریزاده ی مو پریشان روی از این خسته دل بر مگردان/ ماه افسون گر سر به زیرم پای عشقت الهی بمیرم/ هرچه خواهی بگو آخر کار عشق خود را برایم نگه دار ... موزیک ویدئو آتشم باش با صدای حجت اشرف زاده .