تکنولوژی جدید در لاستیک های نسل آینده، امکان تغییر سایز،قابلیت تنظیم دما و اصطکاک با سطح جاده بوسیله هفت سنسور تعبیه شده در آن را فراهم می کند.