آموزش ترکیبات رنگ در رزین توسط خانم هداوند در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.