دکوپاژ عکس روی شمع توسط خانم صالح بیگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما