تزیین کیک اسفنجی سفره هفت سین عید توسط خانم میرشکاری در برنامه مهربانو از شبکه استانی قم .