تنور خونمون همیشه گرمه/ صبح مارو عشق صدا میزنه/ دور یه سفره پیش هم میشینیم/ مهم همین کنار هم بودنه/ چشمامو که وا میکنم یکی هست/ با مهربونی حالمو میپرسه/ عطر محبت که توخونه باشه/ میخندمو دلم‌همیشه قرصه ... نماهنگ زیبایی که پیش روی شماست کاری از معاونت فضای مجازی استان های سازمان صدا و سیما است که به مناسبت روز مادر تولید و منتشر شده است.