لی‌لی لی‌لی‌لی، لی‌لی‌لی حوضک/ علی کوچولو این مرد کوچک/ علی کوچولو تو قصه‌ها نیست/ مثل من و تو، اون دور دورا نیست/ نه قهرمانه، نه خیلی ترسو/ نه خیلی پُرحرف، نه خیلی کم‌رُو ... ترانه کودکانه زیبای علی کوچولو .