ویدیو امتحان حضرت زهرا علیهاالسلام در عالم ملکوت، در کلام استاد رضا محمدی.