روحانی در نشست خبری در پایان سفر به استان گلستان گفت: سرمایه گذاری بزرگی در راستای برقی کردن راه آهن صورت گرفته است، برای منطقه آزاد هم دولت تمام کارها را انجام داده است.