یکی از مشهورترین فیلم های دوران طلایی سینمای کودک ببینید.