پشت صحنه ی موزیک ویدئوی بغض و باروت رضا صادقی را ببینید.